ga naar twitterga naar facebook

Twaalf GGZ-instellingen gaan samenwerken in de GGZ Ecademy

2011-06-01

Twaalf ggz-instellingen gaan een samenwerkingsovereenkomst aan onder de naam GGZ Ecademy. Doel van deze samenwerking is het ontwikkelen, inkopen en delen van e-learning content. De GGZ Ecademy moet hiermee een sterke katalysator worden voor de borging en vermeerdering van kennis en vaardigheden in de GGZ.

Binnen de GGZ zijn er vele opleidings- en bijscholingstrajecten mogelijk. Met de komst van E-learning kunnen er nieuwe vormen worden aangeboden via de digitale weg die veel voordelen biedt. Zo kunnen cursisten deelnemen aan cursussen op een door hun gekozen moment, wordt tijdrovende contactonderwijs gereduceerd en kunnen er meer cursisten in kortere tijd worden getraind. E-learning zal een belangrijke plaats krijgen in het opleiden binnen de GGZ.

Het extern beschikbare aanbod van e-learning content voor de GGZ is nog zeer gering. Verschillende aanbieders rond e-learning content tonen interesse maar de kosten van de aanschaf van deze producten zijn hoog en afspraken over eigendom en gebruiksrechten zijn niet altijd in het voordeel van de GGZ-instelling. De GGZ Ecademy zal het ontwikkelen van e-learning content in eigen hand nemen om zo tegen gunstige voorwaarden over kwalitatief goede en actuele e-learning modules te beschikken. In een later stadium zal de GGZ Ecademy ook de e-learning content beheren, onderhouden en zo nodig actualiseren. Alle deelnemers betalen een contributie om de kosten van het project te kunnen dekken.

De samenwerking bestaat uit een tweetal fases waarbij de eerste opstartfase, een projectmatige samenwerking betreft voor anderhalf jaar. In deze fase zal vooral ervaring worden opgedaan met het gezamenlijk ontwikkelen, onderhouden, inkopen en distribueren van e-learning content. Daarbij worden de juridische en financiële aspecten van de samenwerking verder uitgewerkt in een definitief voorstel aan de Raden van Bestuur.

Op dit moment maken de volgende twaalf instellingen deel uit van de GGZ Ecademy: GGZ Drenthe, Arkin, Parnassia Bavo groep, Pro Persona, Dimence, GGZ Friesland, Reinier van Arkel, Rivierduinen, GGZ Eindhoven, GGZ inGeest, GGZ Centraal en Altrecht. De GGZ Ecademy staat echter open voor deelname van andere instellingen die een GGZ-erkenning hebben en instellingen die in de uitvoering van ketenzorg met de GGZ samenwerken.

De initiatiefnemers van de GGZ Ecademy zijn: Ad Bus van GGZ Drenthe, Frans Vermeulen van Parnassia Bavo groep en Paul Westmeijer van Altrecht.

Terug naar vorige pagina

Lancering site Forensische Leerlijn op Symposium KFZ-producten

Lees meer...

Meer behoefte aan ggz professionals in de wijk

Lees meer...

Leerlijn Forensisch volop in ontwikkeling

Lees meer...

Leertraject BHV voor ggz opgeleverd

Lees meer...

Save the date: 14 november 2018 Kennismakingsdag GGZ Ecademy

Lees meer...

Verslag seminar oplossingen voor personeelstekort

Lees meer...

29 mei GGZ College ‘Gek of Geniaal’ : alles over autisme

Lees meer...

Seminar 13 juni Oplossingen voor het personeelstekort

Lees meer...

Gebruikersbijeenkomst Centraal leerplatfom

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten