ga naar twitterga naar facebook

Werving nieuwe leden

2012-04-11

Het gezamenlijk ontwikkelen van e-learning binnen de GGZ Ecademy verloopt zo voorspoedig, dat vertegenwoordigers van de 14 deelnemende instellingen nu reeds hebben besloten een vervolg(project) uit te werken. Vanuit de wens kennis te delen krijgen andere GGZ instellingen alsnog de kans om voordelig aan te sluiten bij dit initiatief ‘voor’ en ‘door’ de GGZ.

De GGZ Ecademy heeft in de afgelopen maanden een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. We liggen goed op koers. Nog voor de zomer komen de eerste e-learning modulen beschikbaar voor de leden!

Er is een werkwijze ontwikkeld, waarbij in een klankbordgroep vertegenwoordigers van deelnemende instellingen keuzes maken voor de te ontwikkelen e-learning. En waarbij de realisatie vervolgens slagvaardig opgepakt wordt door een projectleider, de projectgroep en externe ontwikkelaars, die daarbij worden ondersteund door inhoudelijk deskundigen uit de deelnemende instellingen.

Gekozen is een professionele ontwikkelomgeving in te richten, waarin kwalitatief hoogwaardige e-learning modulen ontwikkeld worden, die interactief en mediarijk zijn en aansluiten bij de GGZ praktijk. De modulen worden ontwikkeld vanuit sjablonen, voorzien van een consequente navigatie en uitgewerkt in een aantrekkelijke en herkenbare vormgeving.

Door gezamenlijk e-learning te ontwikkelen blijkt het mogelijk om kwalitatief goede e-learning te ontwikkelen tegen zeer redelijke kosten. Uitgangspunt van het opstartproject was elke deelnemende instelling 5 hoogwaardige modulen te bieden, tegen een prijs die men elders voor 1 module kwijt zou zijn. Door het grote animo, een kosteneffectieve werkwijze en onderlinge samenwerking blijkt het nu al mogelijk alle deelnemers 9 modulen te leveren voor dezelfde investering.

Onze voortvarendheid is niet onopgemerkt gebleven. Potentiële partners melden zich momenteel al spontaan als gesprekspartner voor verdere ontwikkeling en kennisdeling. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om toonaangevende inhoudelijke experts die de samenwerking zoeken. Daarmee komt de GGZ Ecademy meer en meer in de positie die we ambiëren. Vanuit GGZ-instellingen regie voeren op de inhoudelijke ontwikkeling e-learning (en de kosten die daarmee gemoeid zijn).

De 14 deelnemende instellingen hebben besloten om een vervolg te organiseren op het huidige opstartproject. Daarbij is de wens meer GGZ-instellingen aan de GGZ Ecademy te binden. Enerzijds om kennis en resultaten te delen. Anderzijds om de kosten voor een e-learning module per instelling nog verder naar beneden te krijgen en met nog meer gewicht samenwerkingen aan te kunnen gaan. Momenteel werken we een plan uit waarbij instellingen alsnog voordelig (tegen oorspronkelijke voorwaarden) kunnen aansluiten bij de GGZ Ecademy.

We zijn dus actief op zoek naar nieuwe leden. We nemen zelf contact op met bestuurders en collega-opleiders. Maar als belangstellende instelling kunt u ook contact met ons zoeken, bijvoorbeeld door u te melden bij een van de leden van de projectgroep of de projectleider.

U kunt voor verdere informatie ook terecht op onze website www.ggzecademy.nl.

Terug naar vorige pagina

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten