ga naar twitterga naar facebook

Subsidie vervolgproject toegekend

2012-11-12

Het O&O-fonds GGZ heeft een subsidieaanvraag voor het vervolgproject van de GGZ Ecademy gehonoreerd. Het OOfGGZ stimuleert ons initiatief door een subsidie van €200.000 toe te kennen.

Uit eerdere contacten (o.a. met GGZ Nederland en ZonMw) werd al duidelijk dat de GGZ Ecademy in de branche als een belangrijk initiatief wordt gezien. Ook het O&O-fonds GGZ geeft nu aan de opzet en de ontwikkeling van de GGZ Ecademy een heel goed initiatief te vinden. In hun reactie lezen we:

'Sociale partners vinden de GGZ Ecademy heel belangrijk voor de ggz . Men hoopt dat hierdoor daadwerkelijk meer aan scholing gedaan gaat worden, zodat werkgevers en werknemers hier beter van worden en dat de opleidingen voor ggz-medewerkers hierdoor toegankelijker worden.’

Het OOfGGZ vraagt een nul- en effectmeting uit te voeren en eind 2013 een evaluatie aan te leveren over de resultaten van het inzetten van e-learning modulen van de GGZ Ecademy. Op basis van deze evaluatie zal het bestuur bezien of en hoeveel extra financiering gegeven wordt voor de GGZ Ecademy.
 

Terug naar vorige pagina

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten