ga naar twitterga naar facebook

GGZ Ecademy ontwikkelt modulen FACT en HOZ

2013-03-01

De GGZ Ecademy ontwikkelt de modules FACT (Functie Assertive Community Treatment ) en HOZ (Herstelondersteunende zorg). De blauwdrukken zijn goedgekeurd zodat de daadwerkelijke ontwikkeling van de modulen kan beginnen. Schrijvers, filmers en bouwers kunnen aan de slag. Beide modulen worden ontwikkeld met een eigen redactieraad, samengesteld uit professionals van de deelnemende GGZ instellingen.

Het belangrijkste leerdoel van de module FACT is het begrijpen van de basisprincipes en de dynamiek van FACT.

Het belangrijkste leerdoel van de module HOZ is het bewustzijn creëren dat de eigen attitude herstel ondersteunt of dat de eigen attitude belemmerend kan werken. Het gaat om het verwerven van competenties bij de medewerker die op zijn beurt de cliënt helpt om competenties te ontwikkelen die het herstelproces bevorderen. Het kunnen kiezen uit verschillende gedragingen in de interactie met de cliënt draagt hier bijvoorbeeld aan bij.

Beide modulen zijn gericht op alle medewerkers (nieuwe medewerkers alsook bijscholing) voor MBO+ en HBO+ niveau. Doordat de doelgroep divers is, wordt in de module rekening gehouden met niveauverschillen. Daarnaast kunnen de leerstijlen binnen de doelgroep verschillen, waardoor in de module rekening gehouden wordt met meerdere leerstijlen. Zo kunnen cursisten bijvoorbeeld kiezen voor verschillende routes door het materiaal: een start met de theorie, of een start met de casus, waarna men altijd zal afsluiten met een toets.

Wij verwachten dat de leden van de GGZ Ecademy nog voor de zomer met beide modulen aan de slag kunnen.

 

 

Terug naar vorige pagina

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten