ga naar twitterga naar facebook

GGzE, Summa college en Trifier werken samen in ontwikkeling van e-learning

2013-03-11

De GGZ Ecademy heeft afgelopen februari twee nieuwe e-learningmodules opgeleverd: Dwang en drang en Herstelbenadering. Deze modules zijn ontwikkeld door GGzE, Summa college en Trifier.

Binnen GGzE wordt veel aandacht besteed aan het verminderen van dwang- en drangmaatregelen en aan cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid.  Zij hebben samen met het Summa college en Trifier twee e-learning modules ontwikkeld voor zorgverleners in de GGZ: één module over dwang en drang en één module over herstelbenadering.

Kees Spitters, manager Onderzoek en Ontwikkeling van GGzE zegt hierover: “We werken nauw samen met  Summa Zorg, voorheen Roc Eindhoven School voor de Zorg,  Veel van onze leerling-verpleegkundigen en stagiaires komen daar vandaan. Samen waren we op zoek naar een manier om de leerprocessen te verstevigen en te verdiepen. E-learning bleek daar een goede manier voor te zijn en ZonMW kon daar een financiële bijdrage aan leveren.” Trifier, opleider en adviseur op het gebied van complexe communicatie, werd erbij betrokken voor de projectleiding en inhoudelijke expertise. Dit resulteerde in een vruchtbare en leerzame samenwerking. Frank van Gool, directeur van Trifier: “We hebben de krachten gebundeld en dat was heel erg leuk. De uitdaging was tussen alle ideeën op zoek te gaan naar de essentie. Daarbij kwamen de didactische input van  Summa Zorg, de inhoudelijke ervaring van de medewerkers van GGzE, de kennis van de ervaringsdeskundigen en onze eigen ervaring mooi samen.”

De samenwerking heeft geleid tot twee prachtige modules, waarin zorgverleners aan de hand van casussen leren hoe dwang en drang zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Ook worden ze  zich bewust van hun ondersteunende rol in het herstelproces en de actieve rol hierin van de cliënt.  De casussen worden ondersteund met theorie en de modules worden afgesloten met een toets.

Met de GGZ Ecademy nemen instellingen de ontwikkeling van e-learning voor de GGZ in eigen hand. Gezamenlijk worden modulen van hoge kwaliteit ontwikkeld en ingekocht. Hiermee komt actuele en didactisch goede e-learning ter beschikking. Met de gezamenlijke aanpak wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het borgen en delen van kennis binnen de GGZ instellingen. De GGZ Ecademy zorgt daarbij voor continuïteit door distributie, beheer, onderhoud.

De leden van de GGZ Ecademy waren enthousiast over de modules en daarom is besloten om beide modules beschikbaar te stellen voor alle tweeëndertig leden. Een volgende stap naar kennisdeling en –borging binnen de GGZ instellingen.

 

 

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten