ga naar twitterga naar facebook

E-learningmodule Interculturele zorg opgeleverd

2013-07-04

De GGZ Ecademy heeft de e-learningmodule Interculturele zorg in de GGZ opgeleverd. Deze module is door Parnassia Groep, één van de leden van de GGZ Ecademy, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Mikado.

De module bestaat uit een inleiding en vier submodules. Aan bod komen thema’s als interculturele communicatie, tolken, intake & anamnese, therapietrouw, voorlichting en psycho-educatie. Steeds aan de hand van praktijksituaties.

De e-learning is bedoeld voor drie beroepsgroepen: psychiaters, (gz- en klinisch) psychologen en verpleegkundigen (spv-ers, ggz-verpleegkundigen). Halverwege en aan het eind van het programma zijn toetsen opgenomen.

Met het doorlopen van de e-learning verwerven medewerkers basiscompetenties op het gebied van interculturele zorg in de ggz, met aandacht voor bewustwording, kennis, vaardigheden, en houding. Ieder thema start met een casus. In het programma wordt verder gevarieerd gebruik gemaakt van tekst, afbeeldingen, animaties, open en multiple choice vragen en feedback.

Bijzonder zijn videofilmpjes waarin realistische situaties tussen hulpverlener en cliënt in verschillende varianten zijn nagespeeld. De cursist moet keuzes maken over hoe de hulpverlener het beste kan handelen, en ziet vervolgens wat wel en wat minder goed werkt. De cursist krijgt, ook in de vorm van filmpjes, feedback vanuit het perspectief van de cliënt; hoe beleeft de cliënt het handelen van de hulpverlener?

 

 

Terug naar vorige pagina

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten