ga naar twitterga naar facebook

Verslag gebruikersgroep over Meldcode

2016-04-11

Tijdens de gebruikersbijeenkomst op 5 april rond de Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling was samenwerkingspartner Augeo aanwezig om alle scholingsmateriaal dat inmiddels rond dit thema beschikbaar is via GGZ Ecademy op een rij te zetten. Er werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen rond implementatie en inzet van het materiaal.

Hester Diderich, projectleider implementatie-impuls Kindcheck, lanceerde in de gebruikersgroep de website www.kindcheck-ggz.nl. Deze site, ontwikkeld door de projectgroep Landelijke Implementatie impuls Kindcheck bij de GGZ, heeft als doel om GGZ professionals te begeleiden bij de implementatie van de Kindcheck in hun instelling. Aandachtsfunctionarissen binnen de GGZ-instellingen hebben via de website beschikking over verschillende tools om de Kindcheck in hun instelling in te zetten. De Kindcheck maakt onderdeel uit van de verplichte implementatie van de Meldcode.

Op 19 mei organiseert Augeo een symposium rond de Kindcheck. Informatie en aanmelding kan via: Augeo. Download hier de uitnodiging.
 

Terug naar vorige pagina

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...

GGZ College 14 mei

Lees meer...

Vacature Procesbegeleider ontwikkelen e-learning

Lees meer...

Vacature Projectleider innovatietrajecten e-learning

Lees meer...

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

Lees meer...

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

Lees meer...

Sinterklaasquiz voor leden

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten