ga naar twitterga naar facebook

GGZ Ecademy participeert in nieuwe projectaanvragen

2016-04-26

Momenteel is GGZ Ecademy betrokken bij drie projectaanvragen. In het eerste project trekt GGZ Ecademy samen op met GGZ Nederland. Zij hebben een aanvraag ingediend bij Netwerk Kwaliteitsondersteuning GGZ. Het voorstel is een instrument te ontwikkelen waarmee bij de invoering van kwaliteitsstandaarden de consequenties ten aanzien van scholing in kaart kunnen worden gebracht.
Eveneens bij het Netwerk Kwaliteitsondersteuning GGZ ligt een voorstel van Hogeschool Windesheim en GGZ Ecademy voor het ontwikkelen van een e-learningmodule over de zorgstandaard Alcohol.
Het derde project betreft een subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds voor het project Extra Strong van ROC Mondriaan in Den Haag, waarin GGZ Ecademy participeert. Het project heeft ten doel een verbeteringsslag te maken in de aansluiting op de veranderende praktijk voor studenten gezondheidszorg en maatschappelijke zorg (MBO en HBO).
De projecten hebben een geplande startdatum van 1 september 2016. Voor de zomer horen we of de subsidies zijn toegekend.

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten