ga naar twitterga naar facebook

E-learning module Systeem gericht werken opgeleverd

2016-06-03

De leden van GGZ Ecademy hebben sinds deze week beschikking over de e-learningmodule Systeemgericht werken (inleiding). Deze op HBO-niveau toegespitste module laat in twee uur tijd zien wat systeemgericht werken en denken inhoudt en welke interventies er op dat gebied zijn. De cursist krijgt zicht op de eigen rol van de systemisch werker binnen een systeem en leert op verschillende manieren kijken naar een cliënt.

De module is een goede introductie op wat systeemgericht werken betekent en welke basisbeginselen daaraan ten grondslag liggen.

Naast theorie, casussen en een formatieve toets in de module, is er een summatieve beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over deze module op: http://www.ggzecademy.nl/pagina94.php

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten