ga naar twitterga naar facebook

Module Gegevensuitwisseling in Bemoeizorg

2016-09-16

De e-learning module Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg is live. Deze module is voorlopig de laatste in de leerlijn juridisch, die GGZ Ecademy de afgelopen jaren uitwerkte. Hij is bestemd voor verpleegkundigen, agogisch en maatschappelijk medewerkers en andere medewerkers die bemoeizorg verlenen.

In de module wordt aan de hand van casuïstiek en theorie een overzichtelijk beeld geschetst van de wet- en regelgeving waarmee je te maken krijgt bij het verlenen van bemoeizorg.

Andere onderwerpen die al eerder tot een module werden verwerkt zijn: (Be)handelen naar de wet in de zorg, (Be)handelen naar de wet in de jeugdhulp, (Wettelijke) kaders in de forensische zorg en Transitie van Bopz naar WvGGZ.

Kijk voor meer informatie in de productcatalogus op: http://ggzecademy.nl/wat-doen-we-02.php

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten