ga naar twitterga naar facebook

Samenwerkingsverband GGZ Ecademy – Resultaten Scoren

2016-11-24

GGZ Ecademy en Stichting Resultaten Scoren zijn per 1 september 2016 een strategische samenwerkingsverband aangegaan. Beide partijen willen een optimale bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg in de Verslavingskunde door samenwerking en afstemming van hun activiteiten, om te bevorderen dat beschikbare kennis en ontwikkelde producten ook daadwerkelijk toegepast worden in de praktijk.

Stichting Resultaten Scoren is het kenniscentrum op het gebied van de Verslavingszorg. Resultaten Scoren heeft de afgelopen 15 jaar en grote hoeveelheid richtlijnen, protocollen en kennisproducten ontwikkeld ten behoeve van de brede Verslavingskunde. Het aanbod van Resultaten Scoren en het aanbod van GGZ Ecademy is goed beschouwd complementair: Resultaten Scoren ontwikkelt de producten en GGZ Ecademy ontwikkelt de scholing.

Door het koppelen van specifieke opleidings- en trainingsmogelijkheden van GGZ Ecademy aan door Resultaten Scoren ontwikkelde producten kan het gericht opleiden van professionals in het gebruik van deze evidence based producten worden geoptimaliseerd. Partijen zullen hierin zoveel mogelijk bij elkaar aansluiting zoeken en elkaar versterken in het ondersteunen van de Verslavingssector wat betreft productontwikkeling en leren & opleiden.

 

Terug naar vorige pagina

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten