ga naar twitterga naar facebook

Prioriteren onderwerpen: focusgroepen & branchegroepen

2017-02-14

In 2016 hebben de leden van GGZ Ecademy ingestemd met het meer gestructureerd en inhoudelijk aanpakken van het prioriteringsproces.

Omdat het aantal leden van GGZ Ecademy groeit, de diversiteit toeneemt en met het huidige aanbod lesmateriaal de eerste basisbehoeften zijn vervuld, groeit de noodzaak voor een meer gestroomlijnder prioriteringsproces.

Daarom is in 2016 besloten een kwaliteitsslag te maken in het prioriterings- en ontwikkelingsproces van leerproducten.

Momenteel kent het ledenbestand van GGZ Ecademy 7 verschillende 'branches' te weten:
• Basis ggz  
• Specialistische ggz
• Forensische zorg  
• Verslavingszorg  
• Kinder- en Jeugdpsychiatrie  
• RIBW  
• SGLVG

In deze branches wordt op twee manieren het net opgehaald rond het prioriteren van onderwerpen.

1. Focusgroepen

In de focusgroepen zitten de mensen die weten wat er binnen hun branche/organisatie speelt op beleids- en politiek niveau, de ontwikkelingen binnen het veld kennen en op de hoogte zijn van de inhoud van kwaliteitstandaarden. Kortom, de groep mensen die op hoog niveau op de hoogte zijn van ontwikkelingen en visies. Directie en bestuur van GGZ Ecademy sluiten bij de focusgroep aan voor de inventarisatie van ideeën.

2. Branchegroepen

In de branchegroepen zitten de mensen die weten wat er speelt op de werkvloer, waaraan daar behoefte is op het gebied van scholing en welke materialen al beschikbaar zijn binnen de eigen organisatie. De branchegroepen bestaan uit opleiders en andere vertegenwoordigers uit de leden. GGZ Ecademy schuift in de gedaante van directie, coördinator implementatie en coördinator ontwikkeling eens per jaar bij deze branchegroepen aan voor de inventarisatie van onderwerpen en thema’s.

Op 20 februari 2017 kwamen twee branchegroepen bijeen: de branchegroep Forensische zorg en de branchegroep Verslavingszorg.

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten