ga naar twitterga naar facebook

Te ontwikkelen producten

2017-05-12

Na het raadplegen van focusgroepen, branchegroepen en het ontvangen van tal van suggesties van leden is de prioriteitenlijst voor 2017/2018 vastgesteld op de klankbordgroepvergadering van 29 maart. De komende tijd gaan we bij GGZ Ecademy bezig met de ontwikkeling van een groot aantal leertrajecten. Zonder uitputtend te zijn hier een tip van de sluier.

Leerlijnen

Allereerst gaan we samen met de verschillende branches aan de slag met het opstellen van enkele leerlijnen, te weten:

• leerlijn forensisch werken als sociotherapeut (i.s.m. EFP/KFZ) 

• leerlijn voor de sociotherapeut in de verslavingszorg 

• leerlijn rond Zichtbaar vakmanschap in de RIBW 


Binnen deze leerlijnen zullen de komende jaren verschillende leertrajecten worden ontwikkeld, zodat een compleet scholingstraject ontstaat voor de verschillende doelgroepen.

Verder zullen verschillende bestaande modules van GGZ Ecademy worden doorontwikkeld voor specifieke branches en doelgroepen.

Nieuwe onderwerpen

Nieuwe onderwerpen waarmee we de komende tijd onder meer aan de slag gaan zijn:
• Groepsdynamica
• Organisatiemodellen: HIC 

• Traumaverwerking
• GHB

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten