ga naar twitterga naar facebook

Meldcode mag meer aandacht

2017-08-31

Het onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling richtte zich onder meer op het gebruik van de meldcode in ggz-instellingen. In totaal werden 275 hulpverleners uit ggz-instellingen ondervraagd. Daarvan gebruikt 86,2% de meldcode. Uit het onderzoek: “Opvallend is het relatief hoge percentage zorgverleners dat aangeeft dat de kindcheck niet periodiek herhaald wordt, in ieder geval minimaal een keer na 10 behandelingen, of bij crisissituaties. Dit lijkt het beeld uit de calamiteitenonderzoeken te bevestigen dat de kindcheck in de ggz-sector nog teveel gezien wordt als een ‘afvink’ item dat verplicht gedaan moet worden aan het begin van een behandeling.”

De inspectie gaat, samen met het veld, kijken wat op het gebied van preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling en huiselijk geweld beter kan. GGZ Ecademy blijft de verschillende lesmaterialen rond de kindcheck en de meldcode promoten onder haar leden en zal, indien dat nodig is, een update bij deze materialen doorvoeren in 2018.

Kijk voor meer informatie op:

Meldcode
Kindcheck
Verdieping: meldcode & kindcheck

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten