ga naar twitterga naar facebook

Meldcode mag meer aandacht

2017-08-31

Het onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling richtte zich onder meer op het gebruik van de meldcode in ggz-instellingen. In totaal werden 275 hulpverleners uit ggz-instellingen ondervraagd. Daarvan gebruikt 86,2% de meldcode. Uit het onderzoek: “Opvallend is het relatief hoge percentage zorgverleners dat aangeeft dat de kindcheck niet periodiek herhaald wordt, in ieder geval minimaal een keer na 10 behandelingen, of bij crisissituaties. Dit lijkt het beeld uit de calamiteitenonderzoeken te bevestigen dat de kindcheck in de ggz-sector nog teveel gezien wordt als een ‘afvink’ item dat verplicht gedaan moet worden aan het begin van een behandeling.”

De inspectie gaat, samen met het veld, kijken wat op het gebied van preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling en huiselijk geweld beter kan. GGZ Ecademy blijft de verschillende lesmaterialen rond de kindcheck en de meldcode promoten onder haar leden en zal, indien dat nodig is, een update bij deze materialen doorvoeren in 2018.

Kijk voor meer informatie op:

Meldcode
Kindcheck
Verdieping: meldcode & kindcheck

Terug naar vorige pagina

Leertraject BHV voor ggz opgeleverd

Lees meer...

Save the date: 14 november 2018 Kennismakingsdag GGZ Ecademy

Lees meer...

Verslag seminar oplossingen voor personeelstekort

Lees meer...

29 mei GGZ College ‘Gek of Geniaal’ : alles over autisme

Lees meer...

Seminar 13 juni Oplossingen voor het personeelstekort

Lees meer...

Gebruikersbijeenkomst Centraal leerplatfom

Lees meer...

15.555 geregistreerde gebruikers op het Centraal leerplatfom van GGZ Ecademy

Lees meer...

Leden maken actief gebruik van community, helpdesk en kennisbank op de supportsite

Lees meer...

Het is mogelijk om events te registeren en beheren in het centraal leerplatform

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten