ga naar twitterga naar facebook

Meldcode mag meer aandacht

2017-08-31

Het onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling richtte zich onder meer op het gebruik van de meldcode in ggz-instellingen. In totaal werden 275 hulpverleners uit ggz-instellingen ondervraagd. Daarvan gebruikt 86,2% de meldcode. Uit het onderzoek: “Opvallend is het relatief hoge percentage zorgverleners dat aangeeft dat de kindcheck niet periodiek herhaald wordt, in ieder geval minimaal een keer na 10 behandelingen, of bij crisissituaties. Dit lijkt het beeld uit de calamiteitenonderzoeken te bevestigen dat de kindcheck in de ggz-sector nog teveel gezien wordt als een ‘afvink’ item dat verplicht gedaan moet worden aan het begin van een behandeling.”

De inspectie gaat, samen met het veld, kijken wat op het gebied van preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling en huiselijk geweld beter kan. GGZ Ecademy blijft de verschillende lesmaterialen rond de kindcheck en de meldcode promoten onder haar leden en zal, indien dat nodig is, een update bij deze materialen doorvoeren in 2018.

Kijk voor meer informatie op:

Meldcode
Kindcheck
Verdieping: meldcode & kindcheck

Terug naar vorige pagina

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

Lees meer...

Sinterklaasquiz voor leden

Lees meer...

Sprekers kennismakingsdag 2018 bekend

Lees meer...

Meer inzicht krijgen in de impact van stigma!

Lees meer...

10 mbo- en hbo scholen van start met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

Branchegroepen leveren input voor Ontwikkelprogramma 2019

Lees meer...

Transitiecoach LVB opgeleverd

Lees meer...

GGZ College over HIC

Lees meer...

Lancering site Forensische Leerlijn op Symposium KFZ-producten

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten