ga naar twitterga naar facebook

Mooie gesprekken met de branches

2017-11-20

Begin oktober kwamen de zes branches (RIBW, specialistische ggz, LVB, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Verslavingszorg en Forensische Zorg) bijeen. Sinds vorig jaar werkt GGZ Ecademy met branchegroepen om behoeften met betrekking tot te ontwikkelen scholingsmaterialen en bijbehorende dienstverlenende activiteiten op te halen. Inmiddels zijn zoveel verschillende branches lid van GGZ Ecademy dat voor deze meer doelgroep- dan wel contextgerichte aanpak is gekozen bij het prioriteren van behoeften op het gebied van scholing en ondersteuning. Mooi is om te zien dat er toch ook verschillende ‘universele’ thema’s leven die ggz-breed aan de orde zijn.

De bijeenkomsten met de diverse branches leverden interessante gesprekken op over ontwikkelingen in de ggz. Daarnaast kon op basis van de uitkomsten van de gesprekken een ontwikkelingprogramma worden vastgesteld voor 2018. Dit wordt op 13 december 2017 voorgelegd aan de leden.

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten