ga naar twitterga naar facebook

Leertraject over POH-GGZ problematisch middelengebruik

2018-05-18

GGZ Ecademy leverde deze week het tweede leertraject op speciaal voor de doelgroep POH-GGZ. Het leertraject POH-GGZ problematisch middelengebruik kwam met gelden van Zilveren Kruis tot stand. In nauwe samenwerking met GGZ Ecademy leden Jellinek (Arkin) en Tactus werd een leertraject ontwikkeld dat een verdiepende aanvulling vormt op de onlangs gelanceerde website www.pohverslaving.nl. In de casuïstiek richt het leertraject zich op vroegsignalering en het bespreekbaar maken van problematisch middelengebruik.

Omdat het leertraject betaald is met gelden van derden, is het gratis beschikbaar voor iedereen. Geïnteresseerden kunnen via www.pohverslaving.nl toegang vragen tot het leertraject.

De POH-GGZ is een relatief nieuwe doelgroep die door GGZ Ecademy wordt bediend. Vorig jaar werd een basistraject voor de POH-GGZ opgeleverd, POH-GGZ Rol en positionering. In dit basistraject is vooral aandacht voor de inhoud en afbakening van de functie. Het zojuist opgeleverde traject richt zich, zoals de titel zegt op een bepaald aspect waarmee de POH-GGZ te maken krijgt in de praktijk.

Of er nog meer trajecten voor deze doelgroep zullen worden ontwikkeld, bepalen de leden van GGZ Ecademy. Vooralsnog staat er nog niets op de planning.

Terug naar vorige pagina

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...

GGZ College 14 mei

Lees meer...

Vacature Procesbegeleider ontwikkelen e-learning

Lees meer...

Vacature Projectleider innovatietrajecten e-learning

Lees meer...

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

Lees meer...

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

Lees meer...

Sinterklaasquiz voor leden

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten