ga naar twitterga naar facebook

Meer behoefte aan ggz professionals in de wijk

2018-09-13

Er is behoefte aan meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder de deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Ongeveer driekwart van de ondervraagde respondenten signaleert knelpunten in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen in de wijk. Knelpunten worden veruit het meest ervaren bij mensen met psychiatrische problemen, maar ook bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen of een combinatie van allerlei problemen.

De leerproducten van GGZ Ecademy zijn daarmee niet alleen relevant voor studenten die later een loopbaan ambiëren in de geestelijke gezondheidszorg maar ook voor degene die in de wijk willen gaan werken. 

Meer informatie over het onderzoek: www.nivel.nl

Terug naar vorige pagina

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...

GGZ College 14 mei

Lees meer...

Vacature Procesbegeleider ontwikkelen e-learning

Lees meer...

Vacature Projectleider innovatietrajecten e-learning

Lees meer...

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

Lees meer...

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

Lees meer...

Sinterklaasquiz voor leden

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten