ga naar twitterga naar facebook

Branchegroepen leveren input voor Ontwikkelprogramma 2019

2018-10-22

Begin oktober hebben de vertegenwoordigers van leden uit de Specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, Begeleid Wonen/RIBW, SGLVG en KJP elkaar tijdens de branchegroepbijeenkomsten gesproken. GGZ Ecademy organiseert deze branchegroepen om op die manier de behoeften met betrekking tot te ontwikkelen scholingsmaterialen en bijbehorende dienstverlenende activiteiten op te halen. Inmiddels zijn zoveel verschillende branches lid van GGZ Ecademy dat voor deze meer doelgroep- en contextgerichte aanpak is gekozen bij het prioriteren van behoeften op het gebied van scholing en ondersteuning. 

Op basis van alle ideeën en prioriteiten stelt GGZ Ecademy een ontwikkelprogramma 2019 op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur, de klankbordgroepleden en aan de algemene ledenvergadering van de vereniging op 12 december 2018. 

 

Terug naar vorige pagina

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...

Seminar Werken in de ggz 3.0

Lees meer...

GGZ College 14 mei

Lees meer...

Vacature Procesbegeleider ontwikkelen e-learning

Lees meer...

Vacature Projectleider innovatietrajecten e-learning

Lees meer...

EFP en GGZ Ecademy lanceren de Forensische Leerlijn

Lees meer...

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

Lees meer...

E-learning voor POH over problematisch middelengebruik: nu geaccrediteerd

Lees meer...

Sinterklaasquiz voor leden

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten