ga naar twitterga naar facebook

Ervaringen van studenten met leerproducten van GGZ Ecademy

2018-11-23

Na een projectperiode die in 2015 begon hebben onderwijsinstellingen vanaf augustus 2018 de mogelijkheid zich als lid aan te sluiten bij GGZ Ecademy. 7 hbo- en 3 mbo-opleidingen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt, een elfde opleiding staat op het punt zich aan te sluiten. Dat betekent dat momenteel 4700 studenten van voornamelijk verpleegkundige en social work opleidingen toegang hebben tot de e-learning producten die door hun onderwijsinstelling zijn geselecteerd

Inmiddels is het schooljaar 2018 – 2019 op stoom gekomen en zijn de eerste ervaringen positief. De technische aansluiting (via het Centraal Leerplatform of via de leermanagementsystemen van de onderwijsinstellingen) is op enkele kleine problemen na soepel verlopen. Complimenten aan alle betrokken IT-ers die dit samen met GGZ Ecademy hebben opgepakt. 

Studenten en docenten zijn tevreden over de kwaliteit en het materiaal sluit aan bij en is ondersteunend aan de reguliere curricula. Veel gebruikte producten zijn: motiverende gespreksvoering, psychopathologie, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en de leerproducten over herstel.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten gesignaleerd. Inhoudelijk gezien sluit het niveau niet altijd goed aan bij dat van de studenten. Soms is het voor met name hbo-studenten te eenvoudig of voor beginnende mbo-studenten te abstract wat extra steun van de docenten vraagt. Ook stellen sommige studenten vast dat de casuïstiek in de e-learning ietwat ideaaltypisch is. De werkelijkheid die ze op hun stages meemaken is vaak wat weerbarstiger. Door dit soort feedback kijken we er ook naar uit dat docenten van de scholen die lid zijn actief gaan deelnemen aan de redactieraden zodat zij vanuit het onderwijsperspectief input kunnen geven op de inhoud van onze nieuwe leerproducten.

Lidmaatschap

Ook nieuwe onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden voor een lidmaatschap. Het is mogelijk om in overleg met GGZ Ecademy nog in schooljaar 2018-2019 lid te worden. Hierbij betaalt een onderwijsinstelling naar rato contributie. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@ggzecademy.nl of kijk op de speciale pagina voor onderwijsinstellingen voor meer informatie. 

 

De e-learning-modules in het assortiment van GGZ Ecademy zijn niet alleen voor studenten met een toekomst in de ggz waardevol. Ook in de thuiszorg, in verpleeg- en ziekenhuizen en in het sociaal domein kampen veel mensen met psychische problemen. Voor studenten in die richtingen heeft het e-learning materiaal ook veel te bieden.

Terug naar vorige pagina

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten