ga naar twitterga naar facebook

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

2019-05-24

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het aanvullen van het thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen. Er werden 4 nieuwe producten opgeleverd alsmede een aantal aanvullingen op bestaande producten.

Speciaal voor de branche Kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) werd een leertraject rond medicatie in de KJP (PsfKJP_LT_0189) ontwikkeld, met hierin aandacht voor eigenschappen, bijwerkingen en gebruik van specifieke KJP-medicatie. Ook is er aandacht voor de handel in methylfenidaat en de interactie van medicatie met veel voorkomende drugs. De module richt zich in eerste instantie op agogen en is een verdiepend traject op de basismodules over omgaan met en de werking van geneesmiddelen.

In de serie ‘Somatiek en medicatie’ is een leertraject ontwikkeld rond hart- en vaatziekten (PsfHeV_LT_0132), waarin de deelnemer leert welke verschijnselen er kunnen optreden ten gevolge van hart- en vaatziekten en wat de bijwerkingen van medicatie voor hart- en vaatziekten kunnen zijn, ook in combinatie met psychofarmaca. Ook dit leertrajecten is bedoeld voor agogen.

Voor zowel agogen (PsfB19_BO_0188),  als verpleegkundigen (PsfV19_BO_0206), zijn een nieuwe Basis op orde gemaakt. Deze Basis op orde 2019/2020 is bedoeld voor mensen die de basistrajecten in het verleden al eens hebben doorlopen en willen testen of hun kennis nog op orde is. Basis op orde kan ook als vertrekpunt dienen voor de medewerker die, voordat hij lukraak begint aan een leerpad, daarvoor suggesties wil krijgen. In de nieuwe Basis op orde zijn twee actuele thema’s uitgelicht, te weten ‘Zelfzorg’ en ‘Handel in methylfenidaat’. 

Naast bovenstaande nieuwe producten zijn de Werkplekondersteuning (PsfMed_WP_0152), en de Activiteitenbank (PsfThe_AB_0144) aangevuld met nieuwe elementen.

De werkplekondersteuning is bedoeld als hulp in de praktijk en bevat checklists en downloads van cruciale informatie bij het delen van medicatie.

De Activiteitenbank is bedoeld voor trainers en bevat casussen en scans over medicatie om tijdens een training of een teamsessie in te zetten.

Kijk voor het totale overzicht van alle leerproducten rond het thema medicatie op de speciale informatiepagina over medicatie.

Terug naar vorige pagina

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten