ga naar twitterga naar facebook

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

2019-06-03

Leden mogen organisaties en samenwerkingsverbanden in het netwerk trainen of begeleiden met e-learning van GGZ Ecademy. Denk daarbij aan zelfstandige zorgverleners, kleinere zorginstellingen, wijkteams of huisartsenposten. Er gelden hiervoor aanvullende afspraken die zijn vastgelegd in de regeling ‘scholing aan derden’. Organisaties die interesse hebben in een training van een van de leden van GGZ Ecademy kunnen rechtstreeks met een lid contact opnemen. Het staat onze leden vrij om wel of niet van deze regeling gebruik te maken. Het klankbordgroeplid – de contactpersoon van de organisatie bij GGZ Ecademy – kan de regeling ‘Scholing aan derden’ doorlezen op de supportpagina van GGZ Ecademy en een aanmeldformulier insturen. 

Terug naar vorige pagina

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Besluit Regieverpleegkundige

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten