ga naar twitterga naar facebook

Update wetsvoorstel BIG II

2019-08-27

In het wetsvoorstel BIG II, dat op zijn vroegst in juli van 2020 ingevoerd zal worden, wordt een nieuwe beschermde beroepstitel opgenomen, de regieverpleegkundige. Dit is bedoeld om een functioneel onderscheid te maken tussen mbo en hbo-opgeleide verpleegkundigen. De hbo-opgeleide regieverpleegkundige onderscheidt zich door overstijgende taken zoals klinisch redeneren, praktijkgericht onderzoek en indiceren van werkveldoverstijgende zorg. Het is niet bedoeld als hiërarchisch onderscheid waarbij de verpleegkundige zou werken onder de leiding van de regieverpleegkundige. Dit voorstel heeft veel stof doen opwaaien en veel verpleegkundigen verzetten zich tegen deze functiedifferentiatie. Inmiddels heeft de beroepsvereniging V&VN (waarvan het bestuur in verband met de gang van zaken is opgestapt) aangekondigd haar steun aan het wetsvoorstel op te schorten en opnieuw het gesprek aan te gaan met de achterban om tot een nieuwe standpuntbepaling te komen. Minister Bruins (Medische Zorg), die aangegeven heeft dat hij het wetsvoorstel op deze manier niet (meer) ziet zitten, heeft de betrokken partijen meer tijd gegeven om tot een vergelijk te komen. De minister heeft Alexander Rinnooy Kan aangewezen als verkenner. Hij zal met betrokken partijen (beroepsvereniging, werkgevers, werknemers in de zorg) gaan praten en advies uitbrengen aan de minister. Alles ligt inmiddels weer open zelfs de mogelijkheid dat er op dit vlak helemaal geen wettelijke regeling komt.

Van Rob Keukens - inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy

Terug naar vorige pagina

Update wetsvoorstel BIG II

Lees meer...

Meer onderwijsinstellingen lid van GGZ Ecademy

Lees meer...

Veel nieuwe leerproducten opgeleverd

Lees meer...

Leertraject over Destigmatiserend werken

Lees meer...

Leden aan de slag met de Forensische leerlijn

Lees meer...

Samenwerking organisaties via scholing aan derden

Lees meer...

Groei leden uit het onderwijs, begeleid wonen en specialistische ggz.

Lees meer...

Nieuwe producten in thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen

Lees meer...

Gratis leerproducten beschikbaar

Lees meer...


Lees hier alle actuele berichten