ga naar twitterga naar facebook

Partners van GGZ Ecademy

GGZ Ecademy werkt samen met een aantal partners (op alfabetische volgorde).

 

aNewSpring

Centraal Leerplatform GGZ Ecademy wordt mede mogelijk gemaakt door de techniek van aNewSpring. Alle GGZ Ecademy leden en haar medewerkers hebben hierdoor toegang tot het volledige online opleidingsaanbod in een innovatieve en gebruiksvriendelijke omgeving, herkenbaar in de huisstijl van de eigen werkgever.

www.anewspring.nl

 

GGZ Ecademy - Interview Arjan Pronk from aNewSpring on Vimeo.

Augeo academy

Augeo academy is een online leeromgeving waar u beroepsspecifieke cursussen en e-colleges kunt volgen over het signaleren, handelen en communiceren bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

GGZ Ecademy en Augeo academy zijn een partnership aangegaan voor ontwikkeling en onderhoud van de e-learning modules Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en Kindcheck. Kijk hier voor meer informatie over het aanbod van Augeo voor de GGZ.

www.augeo.nl

 

Danaë Onderwijsinnovatie

"Leren is het belangrijkste wat men zichzelf of anderen kan geven. Samen met onze klanten nemen wij elke dag stappen in opleidingen en onderwijsontwikkeling.

Danaë ontwikkelt en onderhoudt e-learningmodules voor GGZ Ecademy.

www.danae.nl

 

Expertisecentrum forensische psychiatrie   

EFP en KFZ

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met ggz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werken alle professionals in de forensische zorg samen aan het verhogen en optimaliseren van de kwaliteit van de forensische zorg. 

Het EFP heeft in opdracht van KFZ en in samenwerking met GGZ Ecademy de Forensische Leerlijn ontwikkeld. 

www.efp.nl  www.kfz.nl

 

Emma: Experts in Media en Maatschappij

EMMA onderzoekt hoe publieke vraagstukken in de samenleving leven. We brengen issues in beeld, onderzoeken welke personen of organisaties daarop invloed uitoefenen en hoe zij met elkaar verbonden zijn.

GGZ Ecademy werkt met Emma samen in een continue onderzoek naar de ervaringen, tevredenheid en het gebruik van de producten en diensten van GGZ Ecademy.

www.emmacommunicatie.nl

 

GoodHabitz

Bij GoodHabitz krijg je toegang tot alle online trainingen. Van Excel tot Gesprekstechnieken en van Commerciële vaardigheden tot Persoonlijke effectiviteit. Je kunt iedere training die je wilt volgen. Altijd en overal.

Leden van GGZ Ecademy krijgen een fikse korting op het e-learningaanbod van GoodHabitz, wat een mooie aanvulling is op de GGZ specifieke modulen die GGZ Ecademy zelf ontwikkelt.

www.goodhabitz.nl

 

inBrain

inBrain is partner van de GGZ Ecademy in advies, ontwerp en ontwikkeling van (online)leeroplossingen. Dit betekent dat we ons bezighouden met het ontwikkelen van e-learning, app’s, animaties, infographics, video’s en vele andere oplossingen die altijd iets met leren te maken hebben.

Dagelijks werken we met een team van onderwijskundigen, grafici en software engineers aan zeer uiteenlopende leeroplossingen, vanuit ons prachtige pand in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

www.inbrain.nl

 

logo kenniscentrum kinder en jeugdpsychiatrie

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie die garant staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen.

GGZ Ecademy en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hebben onder andere in 2018 samen een leertraject gelanceerd voor het opleiden tot transitiecoach van jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen.

www.kenniscentrum-kjp.nl

 

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

In samenwerking met de Ecademy ontwikkelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik cursussen en effectieve oplossingen om de medicatieveiligheid in GGZ-instellingen te verbeteren.

Het IVM is een stichting en zet zich in voor de verbetering van de betaalbaarheid, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. 

www.medicijngebruik.nl

 

L&M Software

L&M ontwikkelt en implementeert Edumanager, specialistische software voor alle facetten van opleidings- en competentie-management en e-learning en biedt ondersteuning op Ilias.

L&M is sponsor van GGZ Ecademy.

www.lnm.nl

 

MonitorGroep

"Onderzoeksbureau MonitorGroep richt zich op het verbeteren van organisaties. We hebben uitvoerige kennis op het gebied van organisatie- en HR-vragen."

GGZ Ecademy werkt samen met MonitorGroep in een onderzoek naar de implementatie en het gebruik van e-learningmodules bij de leden.

www.monitorgroep.nl

 

O&O fonds GGZ

"Onze doelen zijn: goede arbeidsverhoudingen bevorderen binnen de sector, en activiteiten financieren en subsidiëren die erop gericht zijn instellingen in sociaal-economisch opzicht optimaal te laten functioneren."

GGZ Ecademy wordt mede mogelijk gemaakt door O&O fonds GGZ. Klik hier voor de verslaglegging van het project GGZ Ecademy 2014-2015.

www.werkenindeggz.nl

 

 

Tulser

Tulser staat voor high performance en helpt organisaties beter te presteren. "We zijn overtuigd van het vermogen van mensen om voortdurend te blijven verbeteren, vernieuwen en leren. Maar ook van de noodzaak om dat vooral tijdens het werk te doen. Want: werken = leren.” 70:20:10 kan daarbij helpen. Want ervaren professionals leren gemiddeld:

Tulser bedenkt oplossingen op maat om prestaties op de werkvloer te verbeteren en het informele leren te versterken.

Tulser ontwikkelt voor GGZ Ecademy e-learning en materiaal op het gebied van werkplekondersteuning.

www.tulser.com

 

 

Nieuws over onze partners

Trainingen persoonlijke ontwikkeling in eigen LMS

GGZ Ecademy is een exclusieve samenwerking met GoodHabitz aangegaan. Doel is om GGZ Ecademy-leden de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig het eigen LMS te verrijken met trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.


Lees verder...

Danae maakt filmopname bij Arkin

Interactieve filmpjes nemen cursist mee in het gesprek. Danae past dit toe in de modulen Motiverende gespreksvoering.


Lees verder...

"Practice what you preach" zegt TinQwise

TinQwise vindt kennis delen belangrijk en publiceert daarom een online magazine over e-learning.


Lees verder...

GGZ Ecademy maakt afspraak over gebruik e-learningaanbod GoodHabitz

Leden  GGZ Ecademy kunnen met fikse korting lid worden van GoodHabitz en krijgen hiermee de beschikking over vele aantrekkelijke e-learningmodulen.


Lees verder...

GGZ Ecademy levert zomerupdate

De GGZ Ecademy beslist jaarlijks of de e-learningmodulen een update nodig hebben. Deze week verschijnt van vijf modulen een nieuwe versie.


Lees verder...

L&M, partner van de GGZ Ecademy

L&M, al meer dan twee jaar partner van de GGZ Ecademy.


Lees verder...

GGZ Ecademy levert zomerupdate

GGZ Ecademy levert jaarlijkse update van e-learningmodulen om kwaliteit te waarborgen.


Lees verder...

Fier Fryslan en The Next Page lanceren gratis e-module huwelijksdwang

Vanaf vandaag stelt The Next Page een gratis module over huwelijksdwang beschikbaar.


Lees verder...

GGZ Ecademy en The Next Page werken samen aan e-learning meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ

Vanaf 1 juli van dit jaar geldt de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren die werken met kinderen en ouders worden geacht over een meldcode te beschikken en hiernaar te handelen. De GGZ Ecademy en The Next Page werken samen een aan e-learning module.


Lees verder...

L&M host leeromgeving

Het leer- en distributiesysteem van de GGZ Ecademy wordt gehost en gesponsord door L&M Software bv uit Maassluis.


Lees verder...


Lees hier alle actuele berichten