Samenwerking
Akwa GGZ en GGZ Ecademy

GGZ Ecademy en Akwa GGZ gaan intensief samenwerken om de bekendheid van de kwaliteitsstandaarden GGZ onder professionals, opleidingen en studenten in de ggz te vergroten. Ze gaan de kwaliteitsstandaarden beter in het scholingsaanbod integreren en brengen zo kwaliteit en leren nog dichter tot elkaar.

Betere zorg door kwaliteitsstandaarden

Een zorgprofessional wil graag de best passende zorg bieden aan een patiënt. De kwaliteitsstandaarden helpen hierbij. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt vanuit het perspectief van de patiënt en diens naasten, op basis van actuele wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en de voorkeuren en ervaringen van patiënten en naasten. Door de standaarden te gebruiken kan de kwaliteit van zorg verbeteren.

Naar een volledig aanbod voor huidige èn aanstormende professionals

Relevante e-learning modules van GGZ Ecademy krijgen, voor zover dat nog niet het geval was, een koppeling met de kwaliteitsstandaarden. En waar nodig maken we nieuwe e-learnings. We richten ons daarbij zowel op de werkende professional als op de professional die over één of twee jaar de ggz komt versterken.

Voor professionals en studenten geldt allebei dat zij vaak druk zijn en lange dagen maken. Hoe kunnen zij toch op regelmatige basis investeren in hun ontwikkeling en blijven ze goed op de hoogte van ontwikkelingen in de ggz? Hiervoor onderzoeken Akwa GGZ en GGZ Ecademy de mogelijkheden voor een online platform met een aanbod van korte of snelle leeractiviteiten (microlearnings).

Akwa GGZ en GGZ Ecademy gezamenlijk aan zet

In de samenwerkingsovereenkomst die GGZ Ecademy en Akwa GGZ vorige week sloten, onderstrepen zij het gezamenlijke streven om kennis over goede ggz nog dichter bij de (aanstaande) professionals te brengen. Binnen Akwa GGZ werken patiënten, professionals en naasten samen aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. Akwa GGZ ondersteunt dit proces, onder andere door het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden. GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ggz- en onderwijsinstellingen die samen leerproducten ontwikkelen en beschikbaar stellen. Leden zijn er bij gebaat dat er een synergie komt tussen de leerproducten van GGZ Ecademy en de standaarden van AKWA omdat zij wederzijds aanvullende inhoudelijke verdieping bieden en in samenhang met de wet- en regelgeving en de diverse beroepscodes een up-to-date leidraad vormen van wat onder goede, patiëntgerichte zorg kan worden verstaan.

 

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap