Thema-overzicht Herstel en Eigen regie

Jouw werk staat in het teken van herstel, vanuit het perspectief van jouw cliënten bezien. Als zorgverlener of ervaringsdeskundige heb je hierin een faciliterende rol. De cliënt heeft hierbij zoveel mogelijk eigen regie.


Hier vind je een overzicht van alle leerproducten die GGZ Ecademy heeft ontwikkeld rond Herstel en Eigen regie.

Deze leerproducten zijn voor verschillende niveaus en doelgroepen.

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Extra informatie

Binnen het thema Herstel en Eigen regie zijn verschillende leerproducten ontwikkeld voor de zorgprofessional in de ggz:


Destigmatiserend werken in de ggz

Herstelbenadering

Herstelondersteunend werken

Herstelondersteunend werken volgens HEE

Herstelondersteunende zorg door verbinding

Ouder(s)-ondersteuning

Visie herstelondersteunende zorg

Shared decision making

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Dit product is niet geaccrediteerd

Her_0355

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap