Aansluiten op ZB en een Lichte VB binnen de behandeling

Dit leerproduct richt zich op de bijdrage die ggz-professionals kunnen leveren aan de diagnostiek, behandeling en het herstel van patiënten die naast hun psychische stoornis ook zwakbegaafd zijn of een lichte verstandelijke beperking hebben. Professionals krijgen in dit product praktische handvatten die zij direct kunnen inzetten in ter ondersteuning van de behandeling.

Dit product bestaat uit zogenoemde ondersteunende instrumenten die de professional op de werkvloer kan inzetten en beproeven. Er vindt geen toetsing plaats en er wordt geen accreditatie verleend.

 

Leerdoelen

Hoofdleerdoelen:

De professional:

 • leert maatwerk te leveren binnen de behandeling en ondersteuning van de psychische stoornis bij een cliënt met ZB of lichte VB;
 • leert handelingsperspectief om te zetten in acties door middel van praktische handvatten.

Sub-leerdoelen:

De professional:

 • weet wat de aandachtspunten zijn om een ZB of Lichte VB te herkennen bij nieuwe of bestaande cliënten in de ggz;
 • is in staat bejegening en communicatie aan te passen aan cliënt met ZB of Lichte VB;
 • is in staat om (in de diagnostiek) gebruik te maken van een multidimensionale blik;
 • is in staat de behandeling met betrekking tot gespreksvoering aan te passen aan cliënt met ZB of Lichte VB en is in staat elementen toe te voegen om de verwerking van informatie te ondersteunen;
 • is in staat behandel – en zonodig ondersteuningsdoelen op te stellen op een wijze die aansluiten bij de behoeften en kenmerken van een cliënt met ZB of Lichte VB;
 • is in staat om in te schatten wanneer geprotocolleerd maatwerk noodzakelijk is en heeft praktische handvatten hoe dit toegepast kan worden;
 • is in staat om op een goede manier samen te werken met het netwerk en het systeem van de cliënt om zo overvraging te voorkomen, te zorgen voor de juiste praktische ondersteuning bij de behandeling, terugval te voorkomen en herstel te bevorderen.

 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, HBO+Master, WO

1 tot 4,5 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

LVBCom_OI_0210

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap