Afbouw van psychofarmaca

Dit leertraject is een onderdeel van het thema Medicatie bij psychiatriche aandoeningen. Het is een verdiepend traject over de afbouw van psychofarmaca voor degenen die de basistrajecten binnen dit thema al hebben gevolgd.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject weet je:


  • waarom er gekozen kan worden voor het afbouwen van psychofarmaca;
  • dat de afbouw per middel kan verschillen;
  • wat de bijwerkingen zijn bij verschillende medicijnen;
  • welke invloed deze bijwerkingen kunnen hebben op het afbouwen van psychofarmaca;
  • welke verschijnselen er kunnen optreden bij de afbouw van psychofarmaca.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor agogen die het leertraject ‘Omgaan met geneesmiddelen’ hebben afgerond en medicijnen mogen delen.

  • Agogen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant: 

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

1 uur

  • Registerplein 1
  • Kwaliteitsregister V&VN 1
  • Verpleegkundig Specialisten Register 1

PsfAfM_LT_0130

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap