Autismespectrum­stoornissen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Voor elke cliënt zijn er bepaalde momenten in het leven waarin autisme extra naar voren komt. In dit leertraject ervaart de deelnemer dat bij cliënten autisme al in het hele leven speelt en wat je als deelnemer in elke fase in het leven kunt doen.

Leerdoelen

Na het volgen van het leertraject:

  • Begrijpt de deelnemer de ontwikkeling van autisme gedurende verschillende levensfasen van iemand met een autismespectrumstoornis;
  • Begrijpt de deelnemer wat de invloed is van de leerbaarheid van kinderen met een autismespectrumstoornis.;
  • Weet de deelnemer hoe het beste om te gaan met het gedrag van iemand met een autismespectrumstoornis;
  • Weet de deelnemer met welke professionele, onderzoekende houding als hulpverlener belangrijk is in de omgang met en bejegening van cliënten.

Doelgroep

Dit product is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Agoog
  • Sociotherapeut
  • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO

3 uur

  • Kwaliteitsregister V&VN 2
  • SKJ 3
  • LV-POH-GGZ 3

PpAuJe_LT_0137

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap