Vormen van gedrag (Trifier)

In dit korte leertraject leer je welke vormen van agressie er zijn en welke reactie daarbij past. 

Het leertraject maakt deel uit van een vijftal leertrajecten rond De-escalerend werken met de Trifier-methodiek.

In ieder leertraject komen de drie volgende pijlers aan bod: 

 • Zelfbewustzijn 
 • Bewustzijn van het gedrag van de cliënt 
 • Evaluatie 

De vijf leertrajecten zijn verbonden aan de (klassikale) training van de Trifier-methodiek en zijn dus een vertaling van de theorie. Casuïstiek en toepassen komt in de training aan bod.

Aan het eind van dit leertraject kun je je eigen kennis testen. Het leertraject is niet geaccrediteerd.


 

Leerdoelen

Hoofdleerdoelen van de vijf leertrajecten:

 • Theoretische voorbereiding op de klassikale training; 
 • Prikkelen en enthousiasmeren van de deelnemer; 
 • Naslagwerk na de training. 


Leerdoelen Vormen van gedrag   

Na het volgen van dit leertraject kun je: 

 • drie vormen van gedrag benoemen; 
 • de verschillen benoemen tussen frustratie, instrumenteel en gedrag tgv psychopathologie of middelengebruik; 
 • de verschillende kenmerken herkennen; 
 • de-escalerende interventies benoemen en herkennen; 
 • escalerende gedragingen benoemen en herkennen. Extra informatie

Dit leertraject valt in de categorie 'van leden voor leden' en wordt beschikbaar gesteld door Brabant Academie aan alle leden van GGZ Ecademy. Het product wijkt in look & feel af van de leerproducten van GGZ Ecademy, bevat geen toets en is niet geaccrediteerd.

Het leertraject maakt deel uit van een vijftal leertrajecten rond De-escalerend werken met de Trifier-methodiek.

De producten zijn ontwikkeld door Brabant Academie in samenwerking met Trifier. Brabant Academie is een samenwerking tussen GGZ WNB, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel en GGz Breburg.

Trifier blijft eigenaar van de Trifier-methodiek (theorie). Trifier stelt deze methodiek beschikbaar voor alle leden van de GGZ Ecademy.

Wil je meer informatie over de Trifier-methodiek of praktijktrainingen volgens de Trifier-methodiek, stel je vraag aan je eigen opleidingsafdeling/Academie of stuur een mail naar info@Trifier.nl.

Doelgroep

Alle medewerkers die cliëntgebonden werken (klinisch, ambulant en begeleid wonen / maatschappelijke opvang).

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers.

Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Verpleegkundigen
 • Psychologen
 • Ervaringsdeskundigen
 • Vaktherapeuten
 • Sociotherapeuten
 • Maatschappelijk werkers
 • Agogen
 • Begeleiders

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO

0,5 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

TriAgr_LT_0287

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap