Medicatie in de KJP

Dit is een verdiepend leertraject en onderdeel van het thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen en bevat verschillende herkenbare casussen uit de praktijk van de KJP.

Leerdoelen

 • De deelnemer is bekend met de belangrijkste aandachtspunten bij medicatie in de KJP:
 • De deelnemer weet welke specifieke aandachtspunten er zijn tav bijwerkingen
 • De deelnemer is bekend met het aandachtspunt bijwerkingen.
 • De deelnemer weet waarom medicijnen veilig opgeborgen moeten worden.
 • De deelnemer kan actief vragen naar medicatiegebruik
 • De deelnemer is bekend met handel in medicatie zoals methylfenidaat.
 • De deelnemer is bekend met de het aandachtig zijn op ‘gevaarlijke’ combinaties van medicatie.
 • De deelnemer is bekend met het belang van blijven controleren of medicatie nog nodig is.
 • De deelnemer weet wat hij moet doen indien medicatie is vergeten

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

1,5 uur

 • Registerplein 1,5

PsfKJP_LT_0189

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap