Motiverende gespreksvoering voor de RIBW

Dit leertraject is een onderdeel van de leerlijn motiverende gespreksvoering van GGZ Ecademy. Dit leertraject gaat in op motiverende gespreksvoering in een begeleid wonen setting. Hierbij worden in vier casussen de vier processen behandeld. Binnen een casus worden elementen uitgelicht die specifiek van belang zijn bij het behandelen/begeleiden van cliënten in een begeleid wonen-setting.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

  • Kent de deelnemer de aandachtspunten voor motiverende gespreksvoering bij cliënten in een begeleid wonen-setting;
  • Heeft de deelnemer kennis van de manier waarop MGV-technieken gebruikt kunnen worden bij cliënten in een begeleid wonen-setting;
  • Kan de deelnemer de verschillende processen op basaal niveau herkennen en weet hij wat elk proces inhoudt;
  • Heeft de deelnemer kennis van de spirit en hoe deze bij cliënten in de begeleid wonen-setting vorm te geven.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor ale hulpverleners werkzaam in een begeleid wonen-setting, met name:

  • Agoog
  • Begeleider

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO

4 uur

  • Registerplein 4

MGVRIB_LT_0081

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap