Motiverende gespreksvoering voor de RIBW

Dit leertraject is een onderdeel van de leerlijn motiverende gespreksvoering van GGZ Ecademy. Dit leertraject gaat in op motiverende gespreksvoering in een begeleid wonen setting. Hierbij worden in vier casussen de vier processen behandeld. Binnen een casus worden elementen uitgelicht die specifiek van belang zijn bij het behandelen/begeleiden van RIBW-cliënten.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:


  • Kent de deelnemer de aandachtspunten voor motiverende gespreksvoering bij cliënten in een RIBW;
  • Heeft de deelnemer kennis van de manier waarop MGV-technieken gebruikt kunnen worden bij cliënten in een RIBW;
  • Kan de deelnemer de verschillende processen op basaal niveau herkennen en weet hij wat elk proces inhoudt;
  • Heeft de deelnemer kennis van de spirit en hoe deze bij cliënten in de RIBW vorm te geven.

Doelgroep

Alle hulpverleners werkzaam in begeleid wonen.

  • persoonlijk begeleiders
  • woonbegeleiders

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO

4 uur

  • Registerplein 4

MGVRIB_LT_0081

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap