Oplossingsgericht werken (inleiding)

In dit leertraject staat oplossingsgericht werken centraal. Bij oplossingsgericht werken ligt de focus op de gewenste toekomst van de cliënt en de stappen die gezet moeten worden om dit doel te bereiken.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

 • weet de deelnemer wat oplossingsgericht werken is en waarom en wanneer het is ontstaan;
 • kent de deelnemer oplossingsgericht taalgebruik , sleutelwoorden (permissief);
 • weet de deelnemer wat oplossingsgericht waarnemen is;
 • kan de deelnemer krachtbronnen herkennen;
 • kent de deelnemer basisaannames;
 • is de deelnemer zich bewust van en herkent hij zijn eigen basishouding;
 • kent de deelnemer het verschil tussen oplossingsgericht en probleemgericht werken;
 • is de deelnemer zich bewust van zijn eigen oplossingsgerichte denken en handelen;
 • (her)kent de deelnemer handelingscriteria en basisattitude;
 • kan de deelnemer oplossingsgericht waarnemen;
 • kan de deelnemer oplossingsgericht reageren en vragen stellen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2 / in aanvraag
 • SKJ 2

OpgeWe_LT_0041

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap