Paradoxen van de ggz, een interview met Damiaan Denys

In dit inspiratietraject legt hoogleraar psychiatrie en filosoof Damian Denys een vinger op de tekortkomingen van de hedendaagse ggz en gaat op zoek naar oplossingen.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject kan de deelnemer:

 • Benoemen welke tekorten de hedendaagse ggz kenmerken en daar oorzaken bij aangeven;
 • Kenmerken benoemen van het dominante biomedische model;
 • De term paradigmawisseling beschrijven;
 • Voorbeelden geven van alternatieve benaderingen in de ggz;
 • Aangeven welke betekenis mentaal lijden kan hebben;
 • Beschrijven wat de rol van de cliëntenbeweging in deze kan zijn.

Extra informatie

Onderdeel van dit inspiratietraject is de GGZ Inspiratie Paradoxen van de ggz met het interview met Damiaan Denys. Dit element is los en gratis te bekijken voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • POH GGZ
 • GZ psycholoog
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Psychiater

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO, WO

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

DamDen_IT_0304

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap