Psychopathologie bij kinderen en jeugd

Het leertraject Psychopathologie in de KJP richt zich specifiek op de psychopathologie bij jeugdigen tot 18 jaar. De deelnemer leert dat de ontwikkelingsfases, context, systeem en diagnose invloed hebben op het gedrag van de jeugdigen. Ook leert de deelnemer beter contact te maken door te kijken en luisteren naar de jeugdigen.

In eerste instantie is het leertraject bedoeld voor beginnende professionals of professionals die starten met deze doelgroep, secundair kan hij worden ingezet als opfrismodule.

Leerdoelen

Hoofddoel:

De deelnemer sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 0-18 jaar. Hij weet dat de ontwikkelingsfase, de context en diagnose van invloed kunnen zijn op het interpreteren van gedrag.

Subdoel

 • De deelnemer kan gedrag verklaren aan de hand van het Social Information Processing -model.
 • De deelnemer:
 • kan gedrag observeren;
 • kan gedragspatronen herkennen;
 • kan gedrag interpreteren;
 • kan een volgende stap maken bij het constateren van specifiek gedrag:
 • weet dat psychopathologie een van de factoren is in het voorspellen en verklaren van gedrag.
 • weet dat gedrag ook kan voortkomen uit context(omgeving en systeem).
 • weet wanneer gedrag een karakteristiek van de persoon is en wanneer niet.
 • kan een volgende stap maken bij het constateren van specifiek gedrag.
 • De deelnemer kan handelen vanuit de juiste attitude;
 • De deelnemer handelt vanuit de basishouding;
 • De deelnemer handelt vanuit de basisvaardigheden van bejegening van de cliënt en zijn naasten;
 • De deelnemer kan het systeem betrekken;
 • De deelnemer weet hoe het gesprek aan te gaan;
 • De deelnemer weet hoe aan te sluiten op het systeem;
 • De deelnemer weet hoe het systeem mogelijk teondersteunen;
 • De deelnemer kan psycho-educatie introduceren;
 • De deelnemer is bekend met KOPP.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • GZ psycholoog
 • POH GGZ
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, HBO+Master, NLQF 6

3,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein Vervallen
 • SKJ 3

KJPPpa_LT_0207

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap