Relatie tussen forensische professional en cliënt

In dit verdiepingsleertraject gaat de cursist aan de slag met het aangaan en behouden van een goede relatie met een cliënt. Je leert welke elementen van belang zijn om deze relatie op te bouwen. Ook leer je hoe je de cliënt ruimtekunt geven om zichzelf te ontplooien en zijn eigen mening te vormen.

Leerdoelen

Na afronding van het verdiepingstraject weet de forensisch professional:

 • Hoe hij een professionele relatie aan kan gaan met de cliënt:
 • Welke elementen van belang zijn binnen deze relatie (verbondenheid, vertrouwen en autonomie);
 • Hoe hij contact kan maken en houden;
 • Wat de rol is van het netwerk en de omgeving van de cliënt
 • Hoe hij de cliënt kan stimuleren om te reflecteren op de professional en deze feedback te geven;
 • Wat zelfreflecteren is en waarom dit zo belangrijk is in relatie met de cliënt.
 • Hoe hij de cliënt centraal kan stellen;
 • Wat de invloed van groepsdynamica is op de professional en de cliënt;
 • Hoe hij het gedrag van de cliënt kan waarnemen en analyseren:
 • Dat het waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico's kan voorspellen en verklaren;
 • Dat hij vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kan inzetten;
 • Dat hij de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 • Wat de relatie is met psychopathologie

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers met direct cliëntcontact.

 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Ervaringsdeskundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, HBO+Master, MBO 4

1 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Registerplein 1

ForRel_LT_0166

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap