De rookvrije ggz

Dit leertraject motiveert medewerkers binnen de ggz en verslavingszorg om hun steentje bij te dragen aan het rookvrij maken en houden van hun organisatie. Alleen als alle medewerkers samen in actie komen tegen roken en het belang hiervan inzien, zal het lukken om in de nabije toekomst de organisatie rookvrij te maken en houden.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • heeft kennis over het ontstaan van tabaksgebruik;
 • begrijpt wat een rookvrije zorgorganisatie inhoudt en kan het rookvrij-beleid uitdragen;
 • heeft kennis over tabak en tabaksverslaving;
 • weet hoe de behandeling van tabaksverslaving er uit ziet;
 • kan uitleggen wat zijn eigen rol is bij de behandeling van een tabaksverslaving.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor alle medewerkers binnen de ggz en verslavingszorg, met een focus op professionals met als functie:

 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Maatschappelijk werkende
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 2
 • VVGN (Ver. voor Verslavingsgeneeskunde Nederland) Vervallen
 • NIP Eerstelijnspsychologen Vervallen

RookVr_LT_0232

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap