Somatische screening & leef­stijlinterventies

Dit leertraject gaat in op het belang van somatische screening en leefstijlinterventies bij patiënten met een ernstige psychische aandoening.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject weet de cursist:


 • Dat patiënten met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) zich onvoldoende bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl en niet altijd een gezonde leefstijl hebben;
 • Dat de somatische gezondheidsproblemen van deze patiënten daardoor ernstig kunnen zijn;
 • Welke somatische aandoeningen en/of problemen vaak voorkomen;
 • Dat de aandacht voor somatiek en leefstijlaspecten structureel moet zijn/worden;
 • Dat hij vanuit zijn beroepsverantwoordelijkheid een gezondheid bevorderende rol heeft;
 • Van het bestaan van de Richtlijn ‘Somatische screening bij patiënten met een ernstige Psychische Aandoening (EPA)’ en de Richtlijn ‘Leefstijl bij patiënten met een ernstige Psychische Aandoening (EPA)’;
 • Dat deze Richtlijnen hulpmiddelen bevatten om somatische screening succesvol in de praktijk te implementeren en daar vervolg aan te geven;
 • Dat hij de spil vormt in een multidisciplinair proces en activiteiten op het gebied van somatische screening, leefstijl en medicatiemonitoring moet afstemmen met de activiteiten die binnen het domein van andere disciplines vallen.

Doelgroep

De activiteiten in beide Richtlijnen zijn voral uitgewerkt voor de verpleegkundige die de rol van casemanager heeft. Casemanagers kunnen onder meer zijn: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, agogisch medewerkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Zij vervullen de rol van casemanager voor patiënten met een ernstige psychische aandoening.

 • Agogen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, HBO+Master

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN Vervallen
 • Registerplein 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3

SomSLi_LT_0032

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap