Suïcidepreventie in de KJP

Het leertraject Suïcidepreventie in de KJP is een verdieping op het leertraject Suïcidepreventie. Dit traject richt zich specifiek op de begeleiding van kinderen en jongeren (6-24) met suïcidale gedachten of uitingen.

 

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:


Na afronding kan de deelnemer op een begripvolle, niet oordelende en behulpzame manier in gesprek gaan met kinderen en jongeren (6-24 jaar) over suïcidale gedachtes of uitingen.


Subdoelen:


 • de deelnemer kan zich verplaatsen in de belevingswereld (school, vrienden, pesten, seksuele ontwikkeling (sexting, LGBT+), social media, relatie met ouders/gezin, drugs) van het kind of de jongere;
 • de deelnemer kan het systeem (ouders/familie) inzetten bij de behandeling / het gesprek.

Doelgroep

Dit leertraject is multidisciplinair inzetbaar voor doelgroepen van gezinsbegeleider tot en met psychiaters.

 • Agogen
 • Artsen
 • ervaringsdeskundigen
 • GZ psychologen
 • klinisch psychologen
 • maatschappelijk werkers
 • persoonlijk begeleiders
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, HBO+Master, MBO, WO

1,5

 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Accreditatiebureau Cluster 123 1
 • Kwaliteitsregister V&V 2
 • Registerplein 1,5
 • NVvp 1
 • NIP Eerstelijnspsychologen 1,5
 • SKJ 1,5
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 2

SuiKJP_LT_0190

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap