Systeemgericht werken (inleiding)

In dit leertraject maak je kennis met systeemgericht werken en de mogelijkheden hiervan in jouw praktijk. Een belangrijk uitgangspunt bij systemisch werken is het betrekken van de context van de cliënt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learningmodule:


 • Weet de cursist wat systemisch werken en denken inhoudt;
 • Kent de cursist systemische interventies in de praktijk;
 • Kan de cursist relevante begrippen in eigen woorden uitleggen;
 • Kan de cursist op verschillende manieren kijken naar een cliënt en het gedrag vanuit het systemisch denken analyseren en ernaar handelen;
 • Heeft de cursist zicht op de eigen rol van systemisch werker binnen een systeem.

Doelgroep

Deze module kan ook worden gevolgd door GZ psychologen, artsen, psychiaters, (ortho)pedagogen en MBO4 verpleegkundigen en agogen.


Een HBO toegespitste relevante vooropleiding en praktijkervaring met cliënten is wenselijk. Kennis op gebied van systeemgericht werken en daaraan gerelateerde begrippen en terminologieën is niet nodig.

 • Agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO 4

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • SKJ 2

SygWer_LT_0040

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap