Thema-overzicht KJP

Hier vind je een overzicht van alle leerproducten die GGZ Ecademy heeft ontwikkeld binnen het thema Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Extra informatie

Binnen het thema psychopathologie zijn er enkele basismodules speciaal voor de kinderen- en jeugdpsychiatrie ontwikkeld:

In dit leertraject specifiek aandacht voor de psychopathologie bij jeugdigen tot 18 jaar. De deelnemer leert dat de ontwikkelingsfases, context, systeem en diagnose invloed hebben op het gedrag van de jeugdigen.

In dit leertraject aandacht voor een genuanceerd beeld van ADHD. Er wordt uitdrukkelijk gesproken over 'ADHD-beeld' en niet van 'ADHD', om te benadrukken dat het niet gaat om een stoornis. Gekeken wordt naar de kenmerken die een storende invloed hebben op de ontwikkeling of het dagelijks functioneren.

Door dit leertraject begrijpt de deelnemer de ontwikkeling van autisme gedurende verschillende levensfasen.

Aandacht voor hoe te handelen bij een vermeende eetstoornis en welke mechanismen daarbij in werking treden.

Doel van deze e-learning is de deelnemer diagnostisch aan te scherpen, te weten wat en waar er behandeld moet worden en welke somatische en psychiatrische comorbiditeit er mee kan spelen.


Rond het thema Suïcidepreventie zijn drie producten die voor de KJP interessant zijn:

Een verdiepend leertraject op de basismodule Suïcidepreventie. Na afronding kan de deelnemer op een begripvolle, niet oordelende en behulpzame manier in gesprek gaan met kinderen en jongeren (6-24 jaar) over suïcidale gedachtes of uitingen.

Met daarin een extra KJP-casus en een quickscan het inschatten fases van suïcidale ideatie bij kinderen.

Met handouts en checklists voor: Systeem betrekken,Risicofactoren en Aandachtspunten bij het gesprek met kinderen en jongeren.


Verder zijn er leertrajecten die op specifieke thema's als medicatie, wetgeving en communicatie ingaan:

Handvatten voor het toepassen van de Privacywetgeving en het Beroepsgeheim in het jeugddomein.

Met aandacht voor veel voorgeschreven 'jeugdmedicatie' en thema's als bijwerkingen, combinaties, vergeten, alert blijven, alcohol/drugs, navragen. 

Dit leertraject richt zich op de wet- en regelgeving waar een hulpverlener in de jeugd-ggz mee in aanraking komt, of regelmatig in contact komt met jongeren bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

In dit leertraject wordt vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk van de inzet van jeugdzorg en jeugdhulp gekeken.

In dit leertraject legt kinder- en jeugdpsychiater Professor Adriaenssens uit hoe kennis over de werking van de hersenen kan helpen bij gesprekken over huiselijk geweld met kinderen. 


Tot slot enkele leertrajecten met aandacht voor adolescenten en hun transitie naar volwassenheid en/of volwassenenpsychiatrie:

De transitiecoach leert hoe hij/zij jongeren met een LVB ondersteunt bij het zelfstandig worden .

Voor professionals die niet gewend zijn te werken met jongeren.

Voor professionals die óf in de ggz werken met weinig kennis van jongeren en verslaving, óf in de verslavingszorg met weinig kennis van jongeren met ADHD.

Over de uitdagingen en veranderingen waar een kind in de puberteit voor komt te staan.

Over het verband tussen kindermishandeling en gezondheidsklachten op volwassen leeftijd.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

KJP_0328

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap