Transitiecoach voor jongeren met een LVB

De transitiecoach LVB ondersteunt bij het zelfstandig worden van de jongere. Een transitiecoach kan snel blokkades detecteren die gaan over de transitie van de cliënt. Deze lost hij niet op voor de cliënt, maar hij helpt de cliënt hier regie over te nemen. De coach maakt niet de keuzes als behandelaar, maar heeft wel contact met de behandelaar. De transitiecoach begeleidt de cliënt in de transitie van 16 tot 18,5 jaar met eventuele uitloop afhankelijk van de jongere. Hierin vindt de transitie van de jeugd ggz naar ggz voor volwassenen plaats. Hierbij zorgt de transitiecoach voor een warme overdracht.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

 • Is de transitiecoach LVB vaardig in het coachen van cliënten;
 • Is de transitiecoach LVB bewust van zijn of haar rol, ook ten opzichte van andere personen in het netwerk (zoals behandelaren en ouders);
 • Weet de transitiecoach LVB in welke domeinen hij of zij moet nagaan of de transitie goed verloopt;
 • Weet de transitiecoach LVB hoe hij of zij moet identificeren waar problemen liggen;
 • Kent de transitiecoach LVB tools en technieken die hij kan inzetten bij het coachen;
 • Is de transitiecoach LVB in staat de cliënt de eigen regie te geven.

Extra informatie

Voorwaarden voor het volgen van dit leertraject:


 • De deelnemer heeft kennis van transitiepsychiatrie;
 • De deelnemer heeft kennis over LVB, psychische stoornissen en de sociale kaart in zijn of haar regio;
 • De deelnemer heeft een SKJ-registratie.


Zo krijg je toegang:

Doelgroep

De transitiecoach licht verstandelijk beperkten (LVB) is een HBO-geschoolde professional, met affiniteit met de LVB-doelgroep. Hij/zij heeft kennis over LVB, psychische stoornissen en de sociale kaart. De coach vormt een vertrouwd en vast aanspreekpunt voor de jongere met een LVB en psychische klachten. Veelvoorkomende functies passend bij deze doelgroep zijn:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo

3 uur ( +3 uur opdrachten)

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Registerplein 3
 • SKJ 3

Tranco_LT_0139

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap