Wet- en regelgeving in de forensische zorg

In dit leertraject wordt overzicht en inzicht geboden in de wet- en regelgeving voor de forensische zorg. De diverse wetten komen aan bod, gekoppeld aan de verschillende settingen die de forensische zorg rijk is: ambulant, klinisch en begeleid wonen.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel 

De deelnemer heeft inzicht in en begrip van en voor de wet- en regelgeving in de forensische zorg. 

Subleerdoelen 

De deelnemer... 

 • heeft inzicht in de belangenafweging achter de wet- en regelgeving in de forensische zorg; 
 • overziet de verschillende wetten die belangrijk zijn voor de forensische zorg; 
 • weet hoe de verschillende wetten die belangrijk zijn voor de forensische zorg in relatie staan tot elkaar; 
 • weet welke verschillende forensische zorgtitels er zijn; 
 • is bekend met de regelgeving over gegevensbescherming; 
 • is bekend met rechten en plichten ten aanzien van de behandeling en verlof; 
 • is bekend met met maatregelen rondom middelengebruik; 
 • is bekend met het klachtrecht; 
 • is bekend met met tuchtrecht; 
 • is bekend met met maatregelen rondom orde en veiligheid; 
 • is bekend met ethische kwesties en juridische kaders; 
 • weet om te gaan met de verantwoordelijkheden binnen de forensische zorg en wet en regelgeving. 

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leerproduct is ontwikkeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (klinisch, ambulant en begeleid wonen / maatschappelijke opvang) en direct contact met cliënten hebben of werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om een benadering waarin de veiligheid voorop staat, eventueel zonder forensische titel. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, HBO+Master, WO

2 uur per context

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein 4

ForJur_LT_0220

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap