Branchegroep Begeleid wonen

Sinds 2019 werken we met een tweejaarlijkse ontwikkelkalender. Hierbij halen we het ene jaar de scholingsbehoeften op bij de leden zodat we een ontwikkelagenda voor twee jaar kunnen opstellen. Het andere jaar toetsen we of de (vastgestelde) ontwikkelagenda qua inhoud en prioritering nog steeds actueel en kloppend is en/of moet worden aangevuld.

In 2020 is het weer tijd voor het opstellen van een nieuwe ontwikkelagenda voor (de tweede helft van) 2021 en 2022. Daarom bepalen we tijdens de branchegroepen in oktober welke eventueel nieuwe onderwerpen moeten worden geprioriteerd en welke andere aspecten rond productontwikkeling aandacht verdienen.

Er zijn 5 branchegroepen:

  • Forensische zorg
  • Specialistische ggz
  • Begeleid wonen/Maatschappelijke opvang/RIBW
  • Kinder- en Jeugdpsychiatrie
  • Verslavingszorg

Omdat er elders binnen de vereniging aandacht is voor de behoeften bij leden rond dienstverlening, focussen we in de branchegroepen op productontwikkeling.

Voorafgaand aan de branchegroepbijeenkomsten ontvangen leden een vragenlijst, zodat zij binnen hun organisatie kunnen peilen wat de leerbehoeften zijn. We maken op basis daarvan een analyse die we in de klankbordgroep delen met de leden. Door deze werkwijze kunnen we tijdens de branchegroepbijeenkomsten de diepte ingaan en een inhoudelijke discussie voeren.

De klankbordgroepleden hebben een persoonlijke uitnodiging, met analysedocumenten en praktische informatie (tijden) ontvangen. Ze kunnen zich via die persoonlijke uitnodiging rechtstreeks aanmelden.

Wil je je nog aanmelden voor één of meerdere branchegroepen? Stuur een bericht naar info@ggzecademy.nl. Kijk in het overzicht hieronder voor data en tijden.

30

2

n.v.t.

Online via Zoom