Disclaimer

GGZ Ecademy Coöperatie U.A. (Kamer van Koophandel: 59018062), hierna te noemen GGZ Ecademy, verleent u hierbij toegang tot ggzecademy.nl (“de Website”).

Op het gebruik van deze website (ggzecademy.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

GGZ Ecademy streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat GGZ Ecademy niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervangen van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GGZ Ecademy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen GGZ Ecademy en de gebruiker van de website ontstaan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GGZ Ecademy of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GGZ Ecademy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

E-mail

GGZ Ecademy garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met GGZ Ecademy te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. GGZ Ecademy heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. GGZ Ecademy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste wijziging was op 9 juni 2019.