Leden stemmen in met nieuwe beleidsplan

In de algemene ledenvergadering van 12 december gaven de leden hun goedkeuring aan het nieuwe 3 jarige beleidsplan.

In het nieuwe beleidsplan is de ambitie voor jaren 2019 tot en met 2021 geformuleerd.

De missie van GGZ Ecademy is:

‘Door  samenwerking en kennisdeling optimaliseren van scholing aan  alle  medewerkers  die ggz-zorg verlenen,  met als oogmerk een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg  voor  kwetsbare burgers.’

Het nieuwe beleidsplan is gericht op:

  • Duurzame verankering: als  coöperatie  van en voor leden zijn en blijven we primair gericht op behoeftes van onze leden. Scholing van (toekomstige) medewerkers staat centraal.
  • Verdieping: we willen doorontwikkelen. Het delen, benutten en ontsluiten van kennis optimaliseren. Scholing blijven innoveren en daar een voortrekkersrol in spelen. En bovenal flexibel zijn in het veranderen van de organisatie, onze producten en dienstverlening,
  • Verbreding: we kijken niet alleen naar onze (huidige) leden. We zien dat scholing over ggz ook belangrijk is voor andere doelgroepen. Onderwijsinstellingen zijn de leveranciers van toekomstige werknemers. Beroepsopleiders zijn natuurlijke partners. Kennis over de ggz is relevant voor veel professionals in de zorgketen. En kan wellicht ook ontsloten worden naar patiënten en naast betrokkenen.
  • De maatschappij: en uiteindelijk is het streven van de coöperatie om bij te dragen aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare burgers. We willen helpen het maatschappelijk rendement van de ggz te vergroten.

Visie

Het doel is om ‘een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers, door scholing gericht op medewerkers die ggz-zorg verlenen mogelijk te maken.’

GGZ Ecademy streeft dit doel op verschillende manieren na:

  • We betrekken ggz-instellingen via het lidmaatschap bij de coöperatieve vereniging. Door daarin kosten en kennis te delen en leden te voorzien van de juiste faciliteiten en ondersteuning bevorderen we de toename van goede en actuele scholing aan hun medewerkers.
  • We stimuleren onze leden vervolgens ook om ook scholing aan derden te verzorgen en zo de de kennis over ggz-onderwerpen verspreiden in de lokale zorgketens.
  • De coöperatieve vereniging participeert verder in onderzoek en projecten, waarin expertise m.b.t. ontwikkelen, beheren en distribueren van leerproducten wordt ingebracht.
  • Via externe financiering ontwikkelde e-learning modulen worden via het centraal leerplatform gratis beschikbaar gesteld aan alle medewerkers in de ggz.
  • Als laatste stimuleren we het ggz-onderwijs aan toekomstige werknemers door scholen via een lidmaatschap onder beperkende voorwaarden een laagdrempelige toegang te bieden tot kwalitatief hoogwaardige en actuele leerproducten over ggz-onderwerpen.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap