Digivaardigheid ggz-medewerkers onderzocht

Versterking digitale competenties belangrijk aandachtspunt zorgverbetering

Zorgprofessionals krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitalisering, zoals apps en e-health diensten. Niet iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden om de zorgtaken goed uit te voeren. Een eerder onderzoek van de Coalitie Digivaardig in de Zorg vormde de aanleiding voor de ggz-sector om in de eerste maanden van 2021 een eigen benchmark uit te voeren onder 5329 ggz-medewerkers bij 12 ggz-aanbieders.

Resultaten van de benchmark laten zien dat het percentage van 20,2% zelfbenoemde ‘digistarters’ bestaat uit een aandeel van 24,9% ggz-zorgverleners en 11,3% overige ggz-medewerkers. Er is geen verband gevonden tussen opleidingsniveau en digitale vaardigheden. Meer gedetailleerde informatie over alle resultaten staat in de publicatie van de benchmark.

De Nederlandse ggz adviseert om stevig in te zetten op het digitaliseren van zorgbehandelingen en -trajecten en daarmee op het stimuleren van de daarvoor benodigde ontwikkeling in digitale competenties van zorgprofessionals. Aanknopingspunten hiervoor zijn te lezen op de website digivaardigindezorg.nl.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap