E-learning module CrisisMonitor beschikbaar via GGZ Ecademy

Veiligheid voor personeel en clienten

Het met de IGZ ZorgVeilig Prijs onderscheiden dynamische risicotaxatie-evaluatie CrisisMonitor is ontwikkeld door Parnassia Groep (Roland van de Sande en Edwin Hellendoorn). Met het instrument CrisisMonitor kan er eerder worden ingegrepen bij dreigende escalaties, ingrijpende dwangmaatregelen kunnen worden voorkomen en indien onafwendbaar dit zo kort mogelijk worden gehouden. Dit gebeurt door in een zo vroeg mogelijk stadium en op een zo objectief mogelijke manier dreigende escalaties te signaleren en interventies op maat tijdig en gedoseerd in te zetten om daarmee erger te voorkomen.

De CrisisMonitor is een bijzonder effectieve aanvulling in het integrale veiligheidsbeleid van GGZ instellingen.

E-learning

De CrisisMonitor is inmiddels omarmd door verschillende instellingen binnen de Geestelijke Gezondsheidszorg. Door de e-learning module CrisisMonitor beschikbaar te stellen aan alle leden van GGZ Ecademy hebben 38 GGZ instellingen (met in totaal zo’n 60.000 werknemers) een instrument in handen om de CrisisMonitor op een goede manier te implementeren.

Symposium voor leden GGZ Ecademy: 27 mei 2015

Voor organisaties die lid zijn van GGZ Ecademy wordt op 27 mei een symposium gehouden, waar Ronald van de Sande en Edwin Hellendoorn de CrisisMonitor en de e-learning module toelichten. Zij vertellen wat nodig is om de CrisisMonitor te implementeren binnen de organisatie.

GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een samenwerking van 38 GGZ instellingen. Met GGZ Ecademy nemen instellingen de ontwikkeling van e-learning voor de GGZ in eigen hand. Gezamenlijk worden modulen van hoge kwaliteit ontwikkeld en ingekocht. Tegen redelijke kosten komt daarmee actuele en didactisch goede e-learning ter beschikking. Met de gezamenlijke aanpak wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het borgen en delen van kennis binnen de GGZ instellingen. GGZ Ecademy ondersteunt haar leden bij de implementatie en organisatie van effectieve scholing van medewerkers.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap