Eerste terugblik op het GGZ Ecademy Congres van 19 juni 2024

Kan leren flexibeler en geïntegreerd blijven in je werk? Hoe creëer je een leer-werkklimaat waarin je jezelf voortdurend kunt blijven ontwikkelen? Deze vragen stonden centraal tijdens het GGZ Ecademy Congres, waar Arjan Pronk (directeur GGZ Ecademy) in gesprek ging met Adwin Rutgers (HAN University of Applied Sciences), Elle van Kuijk (Pro Persona Academie) en Lidewij Schoenmakers (Karakter).

Een realistisch beeld van de ggz

Een belangrijke vraag voorafgaand aan het gesprek was hoe we zo vroeg mogelijk een aantrekkelijk en realistisch beeld van de ggz kunnen schetsen, waarmee we mensen enthousiast maken voor dit werkveld. Veel studenten kiezen voor de zorg met een geromantiseerd beeld, waarin de ggz vaak niet past. Ze kennen de weg in de ggz niet goed. Aandacht hiervoor en bijscholing tijdens stages verhoogt het aantal stagiairs dat na de opleiding bij een ggz-organisatie blijft werken.

Verantwoordelijkheid delen tussen school en ggz-organisatie

Zorgopleidingen zijn tegenwoordig generiek. School en organisatie kunnen samenwerken om een reëel beeld te geven van de ggz en de mooie kanten van dit werkveld. Het onderwijs kan flexibeler, zodat studenten vroeg in hun opleiding naast generieke onderdelen hun eigen richting kunnen bepalen en volgen. Later zouden er specialistische vervolgopleidingen mogelijk moeten zijn.

Tips voor een goed leer-werkklimaat in de ggz
(die maken dat je voor dit werkveld kiest):

  • Lidewij Schoenmakers (stagiair Learning & Development in Organisations bij Karakter): “Ontwikkelingen gaan snel. Verdiep je in digitalisering en AI en blijf vooroplopen.”
  • Elle van Kuijk (Hoofd van de Pro Persona Academie): “Verdiep je in nieuwe generaties en blijf jezelf ontwikkelen. Neem en houd de regie over je eigen ontwikkeling.”
  • Adwin Rutgers (Hoofddocent, Coördinator Buitenschools Leren, Lid Examencommissie en Senior Onderwijsontwikkelaar bij HAN University of Applied Sciences): “Koester nieuwe professionals. Vraag hen wat ze komen brengen en spreek hen aan op hun deskundigheid.”

Leerproducten van GGZ Ecademy die inzicht bieden in de ggz

GGZ Ecademy biedt leerproducten die studenten en beginnende zorgprofessionals inzicht geven in het boeiende werkveld van de ggz. Voorbeelden hiervan zijn de leerlijn Zichtbaar Vakmanschap en het leertraject Geschiedenis van de Psychiatrie.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap