GGZ Ecademy bereidt nieuw Beleidsplan 2025-2028 voor met waardevolle inbreng van leden

 

Dit jaar werken we aan de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de periode 2025-2028.

Om strategische input van onze leden te verzamelen, organiseerden we vier bijeenkomsten met verschillende thema’s. 
In totaal namen negen leden deel aan deze sessies, wat resulteerde in een mooie actieve participatiegraad van 10%.
De bijeenkomsten waren een platform voor het uitwisselen van verschillende perspectieven, waarbij iedereen vertegenwoordigd was en waardevolle inzichten werden gedeeld.

De strategische input die tijdens deze vergaderingen is opgehaald, wordt deze zomer verwerkt in het nieuwe Beleidsplan GGZ Ecademy 2025-2028.
Na een reeks consultaties zal het definitieve plan worden gepresenteerd en vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 11 december 2024.

Met dank aan de actieve deelname van onze leden zetten we een belangrijke stap naar een toekomstgericht en breed gedragen beleidsplan.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap