GGZ Ecademy en RINO Zuid
bundelen krachten
voor vernieuwende zorgopleidingen

 

In 2023 gingen GGZ Ecademy en RINO Zuid een structurele samenwerking aan om zorgprofessionals te ondersteunen met hoogwaardige leermiddelen, kennis rond (coöperatieve samenwerking bij) scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken. Hiermee beogen zij een aanzienlijke impuls te geven aan de ontwikkeling van zorgprofessionals.

Arjan Pronk (directeur GGZ Ecademy): “Onze vereniging staat klaar voor alle zorgprofessionals die zich inzetten voor kwetsbare burgers. Kennisdeling is een fundamentele pijler bij GGZ Ecademy. Door de samenwerking met RINO Zuid maken we onze leerproducten toegankelijk voor iedereen.”

Gorry Cleven (senior accountmanager RINO Zuid): “Onze gezamenlijke inspanning met GGZ Ecademy versterkt onze capaciteit om hoogwaardige opleidingen te leveren die inspelen op de veranderende behoeften van zorgprofessionals.”

Over RINO Zuid

RINO Zuid is een opleidingsinstituut voor psychologische en pedagogische professionals die werken in de zorg, hulpverlening en het sociaal domein. Ons doel is via kwalitatief goed en gedegen opleiden bij te dragen aan de best denkbare zorg en hulpverlening voor iedereen die dat nodig heeft.

Het hart van RINO Zuid zijn de BIG-opleidingen. Daarnaast verzorgen we doorlopende opleidingstrajecten, nascholingmaatwerkopleidingen en trainingen. We kiezen hierbij voor een aanbod dat enerzijds inspeelt op de behoefte en noodzaak van professionals hun vak bij te scholen en anderzijds aansluit op de ontwikkelingen in het vakgebied.

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ongeveer 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 150.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap